21.8 C
Arta
Πέμπτη, 19 Μαΐου, 2022

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών – Σχέδια Βελτίωσης: τι αλλάζει, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ποσά χρηματαδότησης.

Σε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ)  παρόντος του Γενικού Γραμματέα του ΥπΑΑΤ κ. Χαράλαμπου Κασίμη, παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες για το Μέτρο της Εγκατάστασης Νέων Γεωργών και για τις Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (περιλαμβάνουν τα Σχέδια Βελίτωσης) για την προγραμματική περίοδο του νέου ΠΑΑ (2014-2020). Τις πληροφορίες παρουσίασαν υπηρεσιακά στελέχη του ΥπΑΑΤ ενώ την ημερίδα άνοιξε η Πρόεδρος του ΙΓΕ κ. Άννα – Μαρία Γιάντση. Όπως αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της ημερίδας, στόχος του ΥπΑΑΤ είναι να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις των προγραμμάτων για τους Νέους Αγρότες από τις Περιφέρειες μέσα στο Β’ εξάμηνο του 2016 ενώ είδηση προέκυψε σε ό,τι αφορά στις ανειλημμένες υποχρεώσεις για το Μέτρο 121 που εντάσσεται στα παλιά σχέδια βελτίωσης όπου και υπολογίζεται να έχουν γίνει οι πληρωμές μέχρι τέλος Απριλίου.

Στο νέο ΠΑΑ 2014 – 2020 εκχωρούνται μια σειρά από Μέτρα – Δράσεις στις Περιφέρειες:
 • Σχέδια Βελτίωσης
 • Νέοι Αγρότες
 • Ενισχύσεις για την Αν/ξη μικρών εκμεταλλεύσεων
 • Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων για επενδύσεις έως 600 χιλ. ευρώ
 • Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηρ/τες σε αγροτικές περιοχές
 • Εγγειοβελτιωτικά έργα έως 2.2 εκ. ευρώ
 • Αναδασμοί
 • Αγροτική και δασική οδοποιία
 • Συνεργασία και Δικτύωση για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες με φορείς εντός της κέθε περιφέρειας
 • LEADER CLLD
Νέοι Αγρότες
Την παρουσίαση του Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών ΠΑΑ 2014 – 2020» έκανε η κ. Κλεοπάτρα Πανοπούλου, Υπάλληλος Μονάδας Β1 Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγ. Αγρ. Ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, πλέον εκτός από φυσικά πρόσωπα θα υπάρχει δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα (τον έλεγχο ασκούν νέοι γεωργοί με ανάλογες προϋποθέσεις με τα φυσικά πρόσωπα) να επιλεγούν για χρηματοδότηση. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, καθώς πέρα από τις απαραίτητες γνωστές προϋποθέσεις κάθε πρόταση υποψήφιου Νέου Αγρότη θα βαθμολογείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ώστε να επιτευχθεί το ελάχιστο όριο βαθμολογησης που θα επιτρέπει την έγκριση μιας πρότασης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Νέο ΠΑΑ η χρηματοδότηση για τους Νέους Αγρότες θα κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ. Στις 17.000 ευρώ θα ανέρχεται η βασική ενίσχυση η οποία προσαυξάνεται κατά:
 • 2.500 για κτηνοτροφική παραγωγή
 • 2.500 εάν ο Νέος Γεωργός υπάγεται σε Ορεινή, Μειονεκτική περιοχή ή σε μικρά νησιά μέχρι 3.000 κατοίκους
Η κ. Πανοπούλου ανέφερε ότι οι Περιφέρειες προέβησαν σε εξειδικευμένες μελέτες ώστε να κρίνουν τους τομείς εκείνους που θα καλύψουν τις τοπικές ανάγκες και εν συνεχεία θα προβούν στις προκηρύξεις, ενώ επίσης θα έχουν σημαντικό μερίδιο βαθμολόγησης και αξιολόγησης της εκάστοτε αίτησης για ένταξη στο Πρόγραμμα. Περιοχές εφαρμογής του Μέτρου θα είναι το σύνολο των Νομών της χώρας με σημαντική αγροτική δραστηριότητα πλην των Νομών Θεσσαλονίκης και Αττικής με τις γνωστές εξαιρέσεις.
Δικαιούχοι θα είναι τα φυσικά πρόσωπα εγγεγραμένοι στο ΟΣΔΕ που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους ππληρούνται μια σειρά προϋποθέων ( να είναι έως και 40 ετών και να έχουν ελάχιστη παραγωγική δυναμικότητα / τζίρο 8.000 το ελάχιστο).
Χρονοδιάγραμμα
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προκηρύξεις για τους Νέους Αγρότες θα προηγηθούν των υπόλοιπων προγραμμάτων. Το επιχειρηματικό Σχέδιο που υποβάλλεται θα πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια τέσσερα χρόνια με δεσμευτικούς στόχους. Όπως αναφέρθηκε στην Ημερίδα, οι διαδικασία αιτήσεων για τους Νέους Γεωργούς θα γίνει ηλεκτρονικά όπως έγινε και στην περίπτωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Επενδύσεις στις Γεωργικές εκμεταλ/ σεις
Για το Μέτρο 6.1  «Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλ/σεις» μίλησε ο κ. Ευθύμιος Τσιατούρας, προϊστάμενος Μονάδας Β1 Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγρ / τος Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως ανέφερε πλέον μπορούν να συμμετάσχουν στις αιτήσεις και νομικά πρόσωπα. Σχετικά με την επιλεξιμότητα της εκμετάλλευσης και εδώ όπως και στους Νέους Αγρότες απαιτείται ελάχιστος τζίρος από πλευράς παραγωγού στις 8.000 ευρώ.
Κάτι που τονίστηκε είναι ότι ο ενδιαφερόμενος παραγωγός θα πρέπει να πραγματοποιήσει την επένδυση ΜΕΤΑ το αίτημα στήριξης, κάτι που αποτελεί αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο ΠΑΑ. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση όπως τόνισε ο κ. Τσιατούρας ο υποψήφιος δικαιούχος θα υποβάλει την αίτηση με την πρόταση του επενδυτικού σχεδίου και θα επιλέγονται για χρηματοδότηση οι παραγωγοί που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία. Βασικός παράγοντας για την βαθμολόγηση θα αποτελεί η βαθμολόγηση του επενδυντικού σχεδίου ανάλογα με την ρεαλιστικότητα υλοποίησής του, κάτι που σημαίνει ότι το ποσό το οποίο αιτείται ο παραγωγός καλό είναι να μην ξεπερνάει στο πολλαπλάσιο τον τζίρο του, όπως είπε ο κ. Τσιατούρας.
Επιλέξιμες επενδύσεις Σχεδίων Βελτίωσης
Μεταξύ των Επιλέξιμων επενδύσεων στα Σχέδια Βελτίωσης περιλαμβάνονται:
 • η αγορά γης σε ποσοστό 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης (θα αυξάνεται στο 15% αν συμπεριλαμβάνεται κάποια εγκαταλειμμένη εγκατάσταση)
 • αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
 • περίφραξη αγροτεμαχίου
 • αγορά μελισσοκομικού αυτοκ/ του
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αναφέρθηκε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα νέα προγράμματα, ωστόσο οι προκηρύξεις θα εκδοθούν ξεχωριστά από κάθε περιφέρεια. Ως προς την χρηματοδότηση των Σχεδίων Βελτίωσης αναφέρθηκε ότι είναι αυξημένη κατά 10% σε σχέση με το ΠΑΑ της προηγούμενης περιόδου.
Το επόμενο στάδιο μέχρι τις προκηρύξεις
Σημαντική ημερομηνία για να φτάσουμε στις προκυρήξεις των προγραμμάτων είναι η 4η Απριλίου όπου θα γίνει η διαβούλευση σε επίπεδο Περιφερειών ώστε να καθοριστούν τα κριτήρια βαθμολόγησης μέσω των οποίων θα αξιολογούνται οι αιτήσεις των παραγωγών.

 

Περιοδικό Γεωργία – Κτηνοτροφία

Νέο τεύχος στα περίπτερα την Πέμπτη 24 Μαρτίου (εκτάκτως), τιμή 3 ευρώ.

Το 2016, το περιοδικό Γεωργία – Κτηνοτροφία που εκδίδεται από τον ΑγροΤύπο για περισσότερα από 25 χρόνια, έγινε μηνιαίο και κυκλοφορεί το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα στα περίπτερα με 3 ευρώ.

agrotypos.gr

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − 7 =

SOCIAL

8,697ΥποστηρικτέςΚάντε Like
76ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ