28.8 C
Arta
Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022

Οδηγός επιβίωσης για τη ρύθμιση των 100 δόσεων

Σε ισχύ τέθηκαν οι αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη ρύθμιση των 100 δόσεων -εξέλιξη που έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι να κινδυνεύουν να τεθούν εκτός του ευνοϊκού καθεστώτος και να βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένες επιβαρύνσεις είτε ξεχάσουν να καταβάλουν εκπρόθεσμα μια δόση ή δημιουργήσουν νέα χρέη.
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, από την 1η Ιουλίου όσοι έχουν υπαχθεί στη «μεγάλη» ρύθμιση και έχουν καινούριες οφειλές θα πρέπει, για να μην τεθούν αυτόματα εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων, να προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:
Να εξοφλούν εφάπαξ και μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών το νέο χρέος από την ημερομηνία που καθίσταται αυτό ληξιπρόθεσμο.
Να το ρυθμίζουν σε 12, ή σε ορισμένες περιπτώσεις και 24, μηνιαίες δόσεις.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι εάν κάποιος φορολογούμενος λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος θα πρέπει να καταβάλει ή να ρυθμίσει την πρώτη δόση μέχρι τέλος Ιουλίου, καθώς εάν δεν το κάνει και περάσει το χρονικό περιθώριο των 15 ημερών, τότε τίθεται αυτόματα εκτός του καθεστώτος των 100 δόσεων. Εάν, βεβαίως, οι οφειλέτες εξοφλήσουν είτε εφάπαξ ή σε δόσεις τα νέα χρέη τους, δεν χάνουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Ωστόσο, στη δεύτερη περίπτωση (αυτή των δόσεων) θα πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας ορισμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στην «πάγια» ρύθμιση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα των 15 ημερών ισχύει μέχρι το τέλος 2017, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2018 η ρύθμιση θα χάνεται ακόμη και αν ο οφειλέτης αφήσει απλήρωτη ή εκτός ρύθμισης μια νέα οφειλή έστω και για μία ημέρα. Υπενθυμίζεται δε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η ρύθμιση χάνεται και σε περίπτωση καθυστερημένης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης, δηλαδή αν κάποιος πληρώσει με καθυστέρηση για δεύτερη φορά μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών.
Αυξημένη προσοχή
Ως εκ τούτου οι φορολογούμενοι πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή καθώς χρειάζεται να εξοφλήσουν άμεσα τις νέες οφειλές τους εντός δεκαπενθημέρου για να μην χάσουν τη ρύθμιση. Ταυτόχρονα, έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την οφειλή τους στη ρύθμιση των 12 ή των 24 δόσεων.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών τους και το καθεστώς που ισχύει για τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς.
Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο;
Με τη ρύθμιση των τελευταίων νόμων οι βεβαιωμένες οφειλές μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης που δεν υπερβαίνει το ένα και κατ’ εξαίρεση τα δύο έτη. Δηλαδή, μπορούν να ρυθμιστούν σε 12 ή σε 24 δόσεις.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης μπορεί να ενταχθεί κάποιος εκ νέου;
Εφόσον η απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης μπορεί εντός δύο μηνών από την απώλειά της να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση μαζί με τα στοιχεία που θεμελιώνουν τη συνδρομή των λόγων ανωτέρας βίας.
Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο χρέος;
α) Κατάσχεση κινητών απαιτήσεων, είτε στα χέρια του οφειλέτη ή στα χέρια τρίτου.
β) Κατάσχεση ακινήτων.
Εκτός των ανωτέρω, είναι δυνατή -σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- η λήψη εις βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.
Ποιες είναι οι συνέπειες της κατάσχεσης ακινήτου;
Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του, ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση από τότε.
Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;
Όχι.
Πότε υποχρεούται ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού;
Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση, ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου ΔΟΥ.
Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού;
Με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.
Πότε μεταβιβάζεται η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου στον υπερθεματιστή;
Μετά τη μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Μέχρι τότε η κυριότητα παραμένει στον κύριο του ακινήτου.
Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;
Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 4 =

SOCIAL

8,697ΥποστηρικτέςΚάντε Like
76ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ