Χρήσιμα τηλέφωνα

1.ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΤΑΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 2681361000

2.ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
Δημαρχείο 26813 62100
Δημαρχείο (fax) 26813 62253
Ληξιαρχείο 26813 62299
Οικονομικό Τμήμα 26813 62271
Δημοτική Αστυνομία 26813 62238
Γραφείο Αλλοδαπών 26813 62286
Τεχνική Υπηρ. (ΤΥΔ) 26813 62223
Δημοτολόγιο 26813 62297
Πολεοδομία 26813 62246
Γραφείο Τύπου 26813 62255
Ασύρματο Δίκτυο 26810 74615

3.ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Νοσοκομείο 26813 61444-61500
Κέντρο Υγείας Α. Καλεντίνης 26810 68212
Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου 26850 22243-22584
Κέντρο Υγείας Αγνάντων 26853 60500

Ιατρεία Περιφερειακά
Α. Πέτρας 26810 67477
Βίγλας 26810 24281
Κλειδίου 26810 77793
Κομποτίου 26810 65221
Μελάτων 26810 67640
Μενιδίου 26810 88220
Νεοχωρίου 26810 87385
Φλωριάδας 26810 77556

4.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Αστυνομικά Τμήματα
Άρτας 26810 80132
Περιφέρειας Άρτας 26810 80175
Τμήμα Ασφαλείας 26810 80147
Τμήμα Τροχαίας 26810 80166

Αστυνομικοί σταθμοί
Ανέζας 26810 41111
Α. Καλεντίνης 26810 67777
Κομποτίου 26810 65211
Μενιδίου 26810 88222
Νεοχωρίου 26810 87255
Πέτα 26810 83333
Σκουληκαριάς 26810 76242

Δημοτική Αστυνομία
195 – 26810 74844

5.ΒΛΑΒΕΣ
ΔΕΗ 1050
ΟΤΕ 121
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 26810 70140

6.ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 26810 28670
ΕΟΜΜΕΧ 26810 77815
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 26810 28006
ΙΚΑ 184 – 26810 81700
ΕΚΑΒ 166 & 2681021406
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199 & 2681027333
ΚΑΠΗ 26810 70165
ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) 1564
Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Άρτας 26810 21516-7
Άρτας 26810 21495
Ανέζας 26810 41564
Γραμμενίτσας 26810 85931
Νεοχωρίου 26810 87329
Διάσελλου 26810 67659
Κομποτίου 26810 66278
Άνω Καλεντίνης 26810 67026
Πέτα 26810 82338
Χαλκιάδων 26810 52563
ΚΤΕΟ – 26810 79727
26810 79965
ΟΑΕΔ 26810 28052 – 26810 26518
Κοινότητας Κομμένου 26810 69469
Γραφείο πληροφ. ΕΟΤ Άρτας 26810 78551

7.ΕΛΤΑ
Άρτας 26810 22422
Α. Καλεντίνης 26810 68211
Διάσελλου 26810 67800
Κομποτίου 26810 65289
Μενιδίου 26810 88254
Νεοχωρίου 26810 87387
Χαλκιάδων 26810 51197

8.ΚΤΕΛ
Αστικές Γραμμές 26810 28314
Υπεραστικές Γραμμές 26810 27348

9.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
Αρχαιολογική Συλλογή 26810 72036
Εφορία Βυζ. Αρχ (Μουσείο) 26810 28692
Ιστορικό Μουσείο 26810 22795
Λαογραφικό Μουσείο 26810 22192
ΝΕΛΕ 26810 75469
Δημοτικό Ωδείο 26810 73595

10.ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο 26810 74910
Εθνικό Στάδιο 26810 28920
Κολυμβητήριο Άρτας 26810 28670